Montáž klimatizace do bytu je oproti instalaci klimatizace do domu ještě více specifická prostorovou omezeností. Mnohdy není možné umístit venkovní klimatizační jednotku jinam než na balkón. Byty, které mají balkón k dispozici mají pro montáž klimatizace velmi dobré predispozice. Mezi další možná umístění venkovní jednotky pro byt spadá střecha. U střechy ovšem pro vzdálenější podlaží vzniká problém výškového rozdílu. Každá klimatizace má maximalní omezení pro převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou klimatizace, které není možné překročit. Dalším problémem pro umístění na střeše jsou často sousedi nebo společenství vlastníků. Střecha je totiž většinou společný prostor a pro umístění na střechu je třeba požádat o souhlas. Časte je nutné žádat i o souhlas s jakýmikoliv zásahy do obvodového zdiva či obvodové konstrukce bytu jako jsou například vyvrtané prostupy pro klimatizační potrubí.

Při umístění venkovní jednotky na fasádu je většinou také nutné žádat o souhlas společenství vlastníků nebo majitele a zároveň spadá-li byt do památkové zóny, tak je nutné žádat o souhlas magistrátu a jeho úseku památkové péče. Potom záleží na rozhodnutí úředníků jak moc bude klimatizací na fasádě ovlivněn památkový charakter objektu, ale zpravidla jsou takové žádosti zamítnuty.

Nejčastější umístění venkovních jednotek klimatizace:

  • balkón nebo lodžie
  • střecha bytového nebo panelového domu
  • fasáda
  • individuální umístění (různé výklenky, atiky, apod.)

Chcete zjistit, jestli by šla nainstalovat klimatizace do Vašeho bytu?

Pro vhodný výběr umístění vnitřní jednotky klimatizace bereme v úvahu individuální požadavky zákazníka na chlazení prostoru, požadavky na instalaci trasy klimatizačního potrubí a ekonomičnost projektu. U nových bytů, které jsou ve fázi před omítkami, se většinou vnitřní jednotka klimatizace (nejčastěji nástěnná) instaluje do každé obytné místnosti (ložnice, pokoje, obývák, kuchyň). U menších bytů nebo u bytů, které již mají zařízený interiér, se většinou volí výkonově silnější single-split klimatizační jednotka, která se umístí do největšího společného prostoru (chodba nebo obývák+jídelna+kuchyň) tak, aby byla distribuce chladného vzduchu co možná nejlepší. V hotových bytech totiž často bez větších stavebních zásahů není možné rozvést klimatizační potrubí, proto se volí nejvhodnější kompromis mezi nároky na stavební zásahy při instalaci a mezi potřebou chladit jednotlivé místnosti odděleně.