Základní chladiva užívaná v současné době v klimatizacích (R410-A, R407c, R32)

Aby mohly klimatizační systémy vůbec fungovat, potřebují médium (chladivo), které bude zajišťovat přenos tepelné energie oběma směry. Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá energii ve výparníku při nízké teplotě a předává tuto energii v kondenzátoru při vysoké teplotě. Látka, která působí v systému jako chladivo, mění své skupenství: z Číst více…