Pravidelný servis a čištění klimatizace prodlužuje její životnost

Klimatizaci, stejně jako každé jiné technické zařízení, si zaslouží pravidelnou údržbu. Díky ní máte jistotu, že funguje efektivně i ekonomicky, že dělá to, co od ní očekáváte.

Většina kvalitních klimatizačních jednotek funguje kromě chlazení či ohřívání vzduchu také jako čistička, protože mají vícestupňovou filtraci. Tam, kde jsou v domácnosti zvířata, používají se celoplošné koberce, v centrech velkých měst nebo v průmyslových oblastech bývá větší prašnost a znečištění ovzduší. To jsou důvody, proč je nutné filtry kontrolovat, ideálně nejméně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Zanesené filtry totiž zvyšují spotřebu energie a snižují účinnost systému.

Co zvládnete vlastními silami

Běžná klimatizace, a to i ta nejjednodušší, obvykle obsahuje jednoduchou předfiltraci, která zachycuje největší prachové částice. Podle stupně zašpinění předfiltrace zjistíte, jak vysoká prašnost v klimatizovaném objektu je. Tento filtr chrání přístup k celé ploše chladicího systému. Jde o to, aby se systém nezanášel prachem a zachovala se jeho účinnost. Přestože se doporučuje čistit ji alespoň jednou ročně, podle míry zanesení ale jistě sami přijdete na to, jestli by se nevyplatilo kontrolovat ji i častěji.

Vyrábí se téměř stoprocentně z plastu, takže ho jednoduše osprchujete ve vaně a dočistíte dobrým saponátem. Rozhodně nedávejte předfiltraci do myčky, plast, z něhož je filtr vyrobený, by nemusel snést vysoké teploty a zkroutil by se.

Filtr vždy vyndávejte podle návodu výrobce při vypnuté klimatizaci, nečistoty by se mohly při náhodném sepnutí rozfoukat po místnosti. Po umytí, případně vysátí vysavačem, ho zase podle návodu nainstalujte zpět. Během pravidelné údržby nezapomeňte utřít vlhkým hadříkem také celou jednotku a nezapomeňte ani na venkovní jednotku. Tu alespoň jednou za rok vyluxujte pomocí nástavce s měkkými štětinami vysavačem. Je třeba postupovat velmi opatrně, protože voštiny u kondenzátoru bývají z měkkého materiálu.

Některé filtry se musí vyměnit

Nejčastějším příslušenstvím klimatizačních jednotek, bývá uhlíkový filtr, který se stará o odstranění pachů. Tento filtr se musí během údržby vyměnit, nedá se čistit. Frekvence výměny je přibližně jednou za půl roku, podle toho, jak často a kde se klimatizace používá.

Podle značky klimatizace můžete narazit také filtry, jimiž se omezuje proudění organických látek v ovzduší, některé dokonce mají i likvidovat bakterie a alergeny. I tyto filtry se musí vyměňovat. Přestože to představuje další náklad na provoz klimatizace, rozhodně se vyplatí tento filtr pravidelně měnit, když už jste si tak vysoce účinnou jednotku pořídili.

Odborný servis klimatizace nechte raději profesionálům

Četnost čištění klimatizační jednotky je závislé na prostředí, kde se provozuje a stejné je to i s odborným servisem. V běžných domácích podmínkách to stačí jednou ročně, pokud používáte klimatizaci v létě na chlazení a v zimě na ohřev, doporučuje se servis 2x  za rok. V průmyslových podnicích, kde na vzduchotechnice závisí technologické procesy či provoz strojů, je běžný servis i 4x do roka.

V rámci odborného servisu se provádí a kontroluje zejména:

 • kompletní zkouška funkčnosti vč. diagnostiky
 • vyčištění filtrů
 • kontrola elektroinstalace
 • čištění venkovní jednotky chemií (kondenzátor)
 • čištění vnitřní jednotky chemií a desinfekcí (výparník)
 • vyčištění odtokového potrubí pro kondenzát chemií
 • vyčištění plastů
 • celkové posouzení stavu klimatizace
 • kontrola a doplnění chladiva
 • kontrola těsnosti chladícího okruhu detektorem chladiva
 • kontrola tlaku sání, vypařovací teploty, celkového přehřátí chladiva

Tyto činnosti by měl provádět profesionál v oboru, nejlépe přímo chladící technik. Máte tak jistotu, že systém pracuje správně, případně ihned zjistíte a necháte napravit jednotlivé závady. Jedině tak své klimatizaci zajistíte maximální výkon i dlouhou životnost.