Při stavbě rodinného domu je klimatizace často vnímána jako nadbytečný luxus, který by zbytečně zatížil rozpočet na stavbu domu. Tento názor se často změní začátkem prvního léta po nastěhování do novostavby, když udeří nesnesitelná letní vedra. Přitom investice do přípravy rozvodů pro klimatizaci je zlomek z celkové ceny investice a taková příprava často ušetří spoustu peněz a problémů.

Informujte se o ceně a možnosti přípravy rozvodů klimatizace v rodinném domě:

Na instalaci rozvodů klimatizace v domě není lepší okamžik než v průběhu hrubé stavby (před zhotovením omítek a fasády) v součinnosti s ostatními řemesly. V momentě, kdy se majitel rozhodne pro dodatečnou instalaci rozvodů klimatizace v již dokončeném interiéru domu, tak je konfrontován s několika problémy. První z nich je, že často je potřeba rozvést potrubí klimatizace jinak než pouze "přes zeď" mezi vnitřní a venkovní jednotkou klimatizace. V tomto případě je nutné buď zadrážkovat potrubí do již hotových omítek, ve kterých je třeba brát ohled na ostatní technologie (rozvody elektřiny, UTP kabelů nebo centrálního vysavače), nebo umístit potrubí do kanálových lišt, které ovšem narušují estetický dojem interiéru či exteriéru. Drážkování zase přináší spoustu nepříjemností s prachem a nečistotou a na chvíli udělá z domu opět staveniště.

Jakmile není možné zadrážkovat potrubí ve spádu (například kvůli obcházení překážek a ostatních technologií), tak je nutné do vnitřních jednotek umístit čerpadla, která budou obstarávat odvod odpadního kondenzátu vody z klimatizace proti gravitaci. Čerpadla jednak zvyšují náklady na investici, jsou slyšet a díky své koncepci "provozu na sucho" nebo "plovákové koncepci" jsou poruchová a často se zanáší.

U domů v rekonstrukci je potřeba myslet na realizaci rozvodů klimatizace ještě před zhotovením fasády domu a zateplení. Klimatizační potrubí je možné schovat pod fasádu se zateplením již při tloušťce polystyrenu kolem 5 cm, takže šetří náklady na zadrážkování potrubí. Možnost rozvést potrubí po venkovních zdech domu minimalizuje potřebu rozvádět potrubí v interiéru a potom je možné instalovat klimatizaci bez jakéhokoliv nepořádku.

Při rozvodech potrubí během hrubé stavby se kombinuje drážkování v interiéru a exteriéru domu v součinnosti s ostatními řemesly a s ohledem na minimální vzdálenost potrubí. Zároveň při instalaci rozvodů klimatizace během hrubé stavby ve většině případů odpadá nutnost následného použití čerpadel kondenzátu, který je odveden ve spádu tenkými flexibilními trubičkami a napojí se buď na odpad nebo drenáž. Zároveň klimatizační potrubí v podkroví je možné uschovat do prostoru mezu sádrokartonem a kleštinami, takže instalace se velmi urychlí. Připravené vývody pro napojení vnitřních jednotek klimatizace je možné schovat do speciálních kastlíků pod omítku nebo připravit kompaktní větev potrubí, která ční ze zdi a je připravená pro napojení jednotek v krátkém časovém horizontu.