STULZ - klimatizace, na které se můžete spolehnout

Německá společnost STULZ, která byla založena v roce 1947, je nejen dodavatelem systémů klimatizační techniky, ale je  jedním z předních světových dodavatelů energeticky účinných technologií pro řízení teploty a vlhkosti, konkrétně pro náročné informační a komunikační technologie.

Od roku 1971 skupina zaznamenává stabilní mezinárodní expanzi v oblasti klimatizačních technologií, proto  se specializuje na klimatizace datových center a telekomunikačních zařízení. Díky 40 letům zkušeností může  STULZ nabídnout svým zákazníkům komplexní spektrum produktů a služeb pro chlazení datových center. Klimatizační zařízení STULZ je vyvíjeno a vyráběno především v Německu, v souladu s mimořádně přísnými kritérii a v nejvyšší kvalitě, jejich produkty a služby tak vyhovují mezinárodním standardům.

Společnost zaměstnává odborníky v oboru, klade důraz na vysokou úroveň technických znalostí v datových centrech, díky tomu může rozšiřovat služby daleko za rámec běžných řešení.

Způsoby volného chlazení STULZ

Produkty řady STULZ zahrnují tradiční chlazení místností, chlazení s vysokou hustotou, chladiče, kontejnerové moduly a klimatizační jednotky s adiabatickým chlazením. V systémech přímého a nepřímého volného chlazení je firma technologickým leaderem na evropském trhu. Například inovativní řešení DYNAMIC FREE COOLING je první systém na světě s automatickou optimalizací, díky níž pracuje o 60 % ekonomičtěji než běžné kompresorové chladící systémy.

SYSTÉMY PŘÍMÉHO A NEPŘÍMÉHO VOLNÉHO CHLAZENÍ STULZ:

Nepřímé volné chlazení

U nepřímého volného chlazení se pro chlazení datového centra používá systém se směsí vody a glykolu. Na rozdíl od přímého volného chlazení nevstupuje při použití tohoto způsobu volného chlazení do datového centra žádný vzduch zvenčí.

Dynamické nepřímé volné chlazení

Pro další zlepšení účinnosti nepřímého chlazení vyvinula společnost STULZ unikátní systém dynamického řízení, který používá ve svých jednotkách. Systém řídí režimy jednotek v souladu s aktuální tepelnou zátěží centra, a proto výrazně zvyšuje počet provozních hodin v energeticky úsporném režimu volného chlazení. Systém má navíc rozšířený režim, který dál prodlužuje dobu volného chlazení a výrazně snižuje provozní náklady.

Přímé volné chlazení

U přímého volného chlazení se pro udržení nízké teploty v datovém centru využívá filtrovaného chladného vzduchu zvenčí. Tento postup přináší obrovský potenciál až 90 % úspor, ale může způsobit také jisté potíže, protože se do místnosti dostává velké množství vnějšího vzduchu. Dá se tedy využít v případě, kdy je povolen širší interval provozních teplot a vlhkostí. Jestliže venkovní teplota vzroste nad teplotu vhodnou pro free cooling, převezme úlohu chlazení datového centra integrovaný DX systém s kompresory nebo jiný zdroj chladu (chiller).

Pro chlazení kontejnerů používáme Stulz WallAir s přímým freecolingem.

Adiabatické chlazení

Adiabatické ochlazování je založené na principu odpařování vody. Teplo potřebné pro odpar se odebírá ze vzduchu v místnosti, což způsobuje adiabatické ochlazení. Existují dva typy adiabatického chlazení:

  • Přímé adiabatické chlazení

V režimu volného chlazení se přiváděný venkovní vzduch předchlazuje adiabatickým zvlhčením, což výrazně zvyšuje podíl volného chlazení a snižuje počet provozních hodin kompresoru. Celková energetická účinnost se tak výrazně zvyšuje.

  • Nepřímé adiabatické chlazení

Adiabatické zvlhčování venkovního vzduchu před průchodem vzduchovým výměníkem snižuje jeho teplotu. Venkovní vzduch tak může lépe odvádět teplo z vnitřního vzduchu cirkulujícího přes výměník, což zvyšuje energetickou účinnost chlazení. Venkovní vzduch se přitom nemísí s vnitřním cirkulačním vzduchem.