Kotlíkové dotace jsou dotačním programem Ministerstva životního prostředí určeným pro výměnu primarních zdrojů tepla (neekologických kotlů na tuhá paliva) za nízkoemísní kotle, tepelná čerpadla a solární systémy.

Výměny kotlů v rámci této dotace mohou být realizovány pouze v rodinných domech a nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu. Je nutné, aby dům splňoval minimálně energetickou třídu C. Pokud tomu tak není, je třeba realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření. Mikro-energetickým opatřením může být např. výměna oken, zateplení nebo pouze výměna prahů. Mikroeneretická opatření si může žadatel udělat sám a doloží pouze faktury za materiál nebo dodavatelské faktury.
Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy budou moci instalovat pouze kvalifikovaní topenáři a výše dotace se pohybuje od 70% do 85%. Maximální uznatelné náklady na výměnu kotle a mikro-energetická opatření kumulativně jsou 150 tis. Kč.

Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.

Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12985-kotlikova-dotace-2015-podminky-a-podrobnosti